ҮНЭНИЙГ ДЭНСЛЭХЭД ШУДАРГА ЁСНЫ ТӨЛӨӨ ХАМТДАА

Хуулийн дор, Цэвэр тунгалаг, Тэгш эрх